ก่อนเข้าสู่เว็บนี้...อย่าลืม "แค่รู้"

 

 กองทุนจิตภาวนาชินวงส์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๔ วัดวังหิน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 สถานที่แห่งการเรียนรู้ สังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติของกายใจ เพื่อความพ้นทุกข์