ReadyPlanet.com
dot
bulletโอวาทชินวงส์ จาก youtube
dot
ค้นหาภาพกิจกรรมต่างๆของวัด จาก facebook
dot
bulletดาวน์โหลด VTR งานอบรมจาก Youtube
dot
ดาวน์โหลดหนังสือและซีดีธรรมะ
dot
bulletกู...ไม่ใช่อริยะ
bulletแค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว
bulletเสียงอ่านหนังสือเพื่อนร่วมทาง
bullet-แค่เล่า...อย่างที่เรารู้
bulletขลัง ศักดิ์์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ กรรม
bulletร้อยรูป เรียงคำ ธรรมเดียว
bulletคำครูที่รู้ว่าไลค์
bulletเพลงชุดแค่รู้
bulletคำบ่นจากพระบ้า
bulletธันยาวาท หิมาลประเทศ
bulletเพื่อพระนิพพาน
bulletก่อนวันจากลา
bulletปอกเปลือกให้ถึงแก่นกฐิน
bulletเวฬุวนานุสรณ์
bulletบันทึกฝึกใจ
bulletตามรอยพ่อ
bulletแค่รู้
bulletเสียงอ่านหนังสือแค่รู้
bulletเสียงอ่านหนังสือแค่รู้
bulletเพลงธรรมะชุดมรรคาแห่งชีวิต
bulletเสียงอ่านหนังสือสุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก
bulletพุทธมนต์ สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธ
bulletสุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก
bulletเพื่อนร่วมทาง
bulletความรัก+ความหวัง+ความจริง
bulletดับเบิ้ลคลิกความคิด
bulletค้นหาธรรมตามหาใจ
bulletEasily Happiness in English version
bulletประสบการณ์ การปฏิบัติธรรม
dot
สนใจสั่งซื้อหนังสือ
dot
dot
เส้นทางสร้างบุญ
dot
bulletมูลนิธิจิตตภาวนาชินวงส์
bulletโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการเจริญสติ
bulletบริจาคค่าไฟฟ้า-น้ำปะปา
bulletกองทุนอาหารผู้ปฏิบัติธรรม
dot
ประชาสัมพันธ์งานบุญ
dot
bulletโครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา
bulletเสื้อแค่รู้และกระเป๋าลดโลกร้อน
dot
เว็บไซด์ธรรมะ
dot
bulletหลวงพ่อพุทธทาส
bulletหลวงพ่อชา สุภทฺโท
bulletป.อ.ปยุตฺโต วัดญาณเวศกวัน
bulletวัดพระธาตุโกฏิแก้ว
bulletหลวงปู่ติช นัช ฮันส์ หมู่บ้านพลัม
bulletวัดภัททันตะอาสภาราม
bulletหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
bulletหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
bulletหลวงพ่อไพศาล วิสาโล
bulletเสถียรธรรมสถาน
bulletว.วชิรเมธี สถาบันวิมุตยาลัย
bulletวัดมเหยงค์
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระมหาสมปอง ธรรมะเดลิเวอร์รี่
bulletธรรมจักร
bulletชมรมจริยธรรม ร.พ.พุทธชินราช
bulletวัดเกาะวาลุการาม
bulletบุดเพจดอทคอม
bulletธรรมกุศลดอทคอม
bulletแจกฟรีธรรมทาน
bulletบ้านธรรมทาน
bulletอ.สุภีร์ ทุมทอง
bulletชมรมกัลยาณธรรม
bulletค้นข้อมูลพระไตรปิฎก
bulletลุงหวีด บัวเผื่อน
bulletดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
bulletซีดีธรรมะ
bulletพลังจิต
bulletค่ายพุทธบุตร
bulletฟังธรรม
bulletรวมเว็บพุทธศาสนาไทยทั่วโลก
bulletพระลีลาวังหิน
bulletโครงการ ลานศีล-เล่นสี
dot
โอวาทชินวงส์
dotโครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา

ชื่อโครงการ              พัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ สวนพุทธธรรมเวฬุวัน วัดวังหิน

ลักษณะโครงการ         เป็นโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป

หลักการและเหตุผล  
           กระแสความร้อนของกิเลส เป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้ธรรมะ และเรียนรู้แต่ไม่เข้าใจหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเมื่อมีความทุกข์ ต่างก็ขวนขวายหาทางปฏิบัติ และศึกษาธรรมะเพื่อดับทุกข์ การเจริญจิตภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ดับทุกข์ได้ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจิตภาวนาด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้ว ย่อมมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความสุขในชีวิตมากขึ้น สติ สมาธิที่มากขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินชีวิต การทำงาน เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและสังคมอย่างแท้จริง
          ดังนั้น เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดปัญญาน้อมนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเกิดความสงบสุขในชีวิตครอบครัวและสังคม ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ สวนพุทธธรรมเวฬุวัน วัดวังหิน  จึงขอจัดโครงการอบรมจิตภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้สนใจบำเพ็ญทาน รักษา ศีล เจริญภาวนา
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้นำหลักการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ผลจริง
4. เพื่อให้เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองทุนจิตภาวนาชินวงส์ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ สวนพุทธธรรมเวฬุวัน วัดวังหิน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้สนใจปฏิบัติธรรมทั่วไป รุ่นละ 50 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ประจำปี 2554
            รุ่นที่ 1  วันที่  29  ม.ค. - 2 ก.พ.  25   ส่งใบสมัคร ภายในวันที่  30  ธ.ค.  2553
            รุ่นที่ 2  วันที่  14- 18  พ.ค. 2554(วันวิสาขบูชา)     ส่งใบสมัคร ภายในวันที่  30  เม.ย. 2554
            รุ่นที่ 3  วันที่  13-17  ก.ค. 2554(วันอาสาฬหบูชา) ส่งใบสมัคร ภายในวันที่  30  มิ.ย.  2554

           รุ่นที่ 4  วันที่  10-14 ส.ค. 2554 (วันแม่แห่งชาติ)   ส่งใบสมัครภายในวันที่   30 ก.ค. 2554
             รุ่นที่ 5  วันที่  8 - 12 ต.ค. 2554 (วันออกพรรษา)   ส่งใบสมัครภายในวันที่    30 ก.ย. 2554
             รุ่นที่ 6  วันที่  2-6 ต.ค. 2554 (วันพ่อแห่งชาติ)      ส่งใบสมัครภายในวันที่    30 พ.ย. 2554

 

 

สถานที่จัดโครงการ
           ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 4 วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ. เมือง
จ. พิษณุโลก

รูปแบบกิจกรรม
          การจัดอบรมพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน 4 รุ่นๆละ 50 คน ณ.ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก โดยมีพระมหาวิเชียร ชินวํโส เป็นพระวิปัสสนาจารย์ และวิทยากรจากกองทุนจิตภาวนาชินวงส์ เป็นวิทยากรร่วมในการอบรม ผู้ร่วมอบรมเข้าพัก ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ สวนพุทธธรรมเวฬุวัน วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก ระยะเวลาที่จัดอบรม 5 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 ของการอบรม
07.30 น.  - 08.30 น.  - ลงทะเบียนปฐมนิเทศ
08.30 น.  - 09.00 น.  - พิธีเปิดการอบรม สมาทานศีล 5
09.00 น. - 12.00 น.  - ฝึกทักษะการเจริญสติ
12.00 น. -13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. -15.00 น.   - ฝึกทักษะการเจริญสติ
15.00 น. -17.00 น.   - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด (ตามที่ได้รับมอบหมาย)
17.00 น. -18.00 น.   - รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. -21.00 น.   - ทำวัตรเย็นและฟังธรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “สติ-สัมปชัญญะ ก้าวแรก แห่งการตื่นรู้”  ศึกษาและทำความเข้าใจการเจริญสติสัมปชัญญะอันเป็นเครื่องมือแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
21.00 น. -21.30 น.  - สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
21.30 น.                  - พักผ่อนอย่างมีสติ

วันที่ 2 ของการอบรม
04.00 น.                     - ระฆังแห่งสติเริ่มความเพียร
05.00 น. - 06.00น.   - ทำวัตรเช้า /ฝึกสติด้วยการออกกำลังกายรับอรุณ 
06.00 น.  - 06.30 น.  - กิจกรรมตามพระบิณฑบาตศึกษาจริยาวัตรแห่งสงฆ์ /ตักบาตร
06.00 น. – 07.00 น.  - ฝึกเจริญสติ เดินจงกรมท่ามกลางธรรมชาติ
07.00 น. - 08.00 น.  - รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. -12.00 น.  - ฝึกทักษะการเจริญสติ 
12.00 น. - 13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. - 14.00 น.  - สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
14.00 น .-15.00 น   - ฝึกทักษะการเจริญสติ
15.00 น.-16.00 น. - กิจกรรม “ทบทวนตัวเอง ค้นหาสิ่งที่สำคัญในชีวิต” (โดยวิทยากร      กองทุนจิตภาวนาชินวงส์)
16 .00 น.-17.00 น.  - กิจกรรมฝึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม จิตอาสาพัฒนาวัดตามที่ได้รับ      มอบหมาย
17.00 น. -18.00 น.  - รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. -21.00 น.   - ทำวัตรเย็นและฟังธรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “สุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก”       ความสุขอยู่ใกล้ตัว มากกว่าที่ใครๆ คิดไว้ ด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะ
21.00 น.                  - พักผ่อนอย่างมีสติ

วันที่ 3 ของการอบรม
04.00 น.                     - ระฆังแห่งสติเริ่มความเพียร
05.00 น. - 06.00น.   - ทำวัตรเช้า / ออกกำลังกายรับอรุณ 
06.00 น.  - 06.30 น.  -  กิจกรรมตามพระบิณฑบาตศึกษาจริยาวัตรแห่งพระสงฆ์ /ตักบาตร
06.00 น. – 07.00 น.  - ฝึกเจริญสติ เดินจงกรมท่ามกลางธรรมชาติ
07.00 น. - 08.00 น.  - รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. -12.00 น.  -  ฝึกทักษะการเจริญสติ 
12.00 น. - 13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. - 14.00 น.  - สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
14.00 น .-15.00 น   - ฝึกทักษะการเจริญสติ 
15.00 น.-16.00 น  - กิจกรรมศิลปบำบัด บ้านแสนรัก (โดยวิทยากรกองทุนฯ)
16 .00 น.-17.00 น.  - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด (ตามที่ได้รับมอบหมาย)
17.00 น. -18.00 น.  - รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. -21.00 น.  - ทำวัตรเย็นและฟังธรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “ความมืดบังตาอวิชชาบังใจ” เรียนรู้ถึงอุปสรรคและอันตรายของการปฏิบัติธรรม
21.00 น.                  - พักผ่อนอย่างมีสติ

วันที่ 4 ของการอบรม
04.00 น.                     - ระฆังแห่งสติเริ่มความเพียร
05.00 น. - 06.00น.   - ทำวัตรเช้า /ออกกำลังกายรับอรุณ 
06.00 น.  - 06.30 น.  -  กิจกรรม ตามพระบิณฑบาตศึกษาจริยาวัตรแห่งพระสงฆ์/ตักบาตร
06.00 น. – 07.00 น.  - ฝึกเจริญสติ เดินจงกลมท่ามกลางธรรมชาติ
07.00 น. - 08.00 น.  - รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. -12.00 น.  - ฝึกทักษะการเจริญสติ 
12.00 น. - 13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. - 14.00 น.  - สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
14.00 น .-15.00 น   - ฝึกทักษะการเจริญสติ 
15.00 น.-16.00 น   -  กิจกรรมขอบคุณและขอโทษ ( โดยวิทยากรกองทุนฯ)
16 .00 น.-17.00 น.     - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด (ตามที่ได้รับมอบหมาย)
17.00 น. -18.00 น.   - รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. -21.00 น.   - ทำวัตรเย็นและฟังธรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “วงจรแห่งทุกข์”
ศึกษาวงจรแห่งอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความทุกข์
21.00 น.                   -  พักผ่อนอย่างมีสติ

วันที่ 5 ของการอบรม
04.00 น.                    - ระฆังแห่งสติเริ่มความเพียร
05.00 น. - 06.00น.   - ทำวัตรเช้า /ออกกำลังกายรับอรุณ 
06.00 น.  - 06.30 น.  - กิจกรรมตามพระบิณฑบาตศึกษาจริยาวัตรแห่งสงฆ์ /ตักบาตร
06.00 น. – 07.00 น.  - ฝึกเจริญสติ เดินจงกลมท่ามกลางธรรมชาติ
07.00 น. - 08.00 น.  - รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. -12.00 น.    - ฝึกทักษะการเจริญสติ 
12.00 น. - 13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.- 14.00 น.     - เปิดใจและประเมินผลโครงการ
14.00 น.-16.00 น      - กิจกรรมบูชาครู / ขออโหสิกรรม
16 .00 น.                  - สิ้นสุดการอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เข้าใจหลักการปฏิบัติ และสามารถฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
- เข้าใจหลักธรรมะ และนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
- มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความสงบสุขในชีวิตมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น
- เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ตอบแทนด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดี

การเตรียมตัวเข้าอบรม
1. การแต่งกาย ชุดสุภาพ ตัวเสื้อยาว หลวมพอประมาณ ไม่อนุญาตให้สวมใส่เสื้อผ้าที่สั้น คอกว้าง       หรือรัดรูป ควรสวมใส่ผ้าถุงขาว กางเกงขายาวกางเกงวอร์ม หรือกะโปรงยาวสีขาวหรือดำเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้นุ่งกางเกงรัดรูป ขาสั้น) ควรจัดเตรียมให้ครบ 5 วัน
2.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัวสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม กระดาษชำระฯลฯ)
3. ไฟฉาย ยาทากันยุง ยาประจำตัว
4.  ขวดน้ำส่วนตัวสำหรับดื่ม
5. อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำแต่ละฤดูกาลเช่น  ร่มหรือเสื้อกันฝน ชุดกันหนาว
6. หลักฐานประกอบการสมัคร รูปสีหรือขาวดำ(ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)ขนาด ๑ - ๒ นิ้ว ๑ รูป
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7. ศูนย์ฯ มีที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนให้

ข้อตกลงในการอบรม
1. ต้องอยู่ปฏิบัติจนครบกำหนดพักค้างคืนที่สถานปฏิบัติธรรมตลอดการอบรม ไม่ออกนอกสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. รักษาศีล 5  เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติในกาม เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการดื่มน้ำเมา/ ศีล 8 เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติในกาม เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการดื่มน้ำเมา เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล เว้นจากการฟังเพลง ร้องเพลง ดูละคร ฟ้อนรำ และการใช้เครื่องหอมตกแต่งร่างกาย เว้นจากการนอนบนที่นอนที่หนานุ่ม
3. สำรวมกาย วาจา ใจ ปรึกษาและสอบถามปัญหากับผู้ดูแลเท่านั้น
4. รักษาความสงบ เรียบร้อย ความสะอาดของสถานที่
5. ปิดโทรศัพท์มือถือและไม่ติดต่อสื่อสารระหว่างการอบรม
6. เครื่องบันทึกเทปและกล้องถ่ายรูป จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น
7. ไม่อนุญาตคนในครอบครัว ญาติ เพื่อน เยี่ยมเยียน ยกเว้นเกิดกรณีฉุกเฉิน
8. ผู้ปฏิบัติที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาอยู่ปฏิบัติธรรมด้วย

ทุนทรัพย์ในการดำเนินการ
การจัดอบรบดำเนินการไปด้วยเงินบริจาคและรายได้ที่กองทุนจิตภาวนาชินวงส์จัดหารายได้โดยการจำหน่าย เสื้อ กระเป๋า แค่รู้  กระเป๋าชินวงส์โดยมิได้มีความสนับสนุนในด้านการเงินจากที่อื่นใด ทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ดำเนินการล้วนไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆจากการจัดการอบรมนี้
หากท่านปรารถนาที่จะแบ่งปันประโยชน์ที่ท่านได้รับให้กับผู้อื่น ท่านสามารถบริจาคในวันสิ้นสุดการอบรม

ส่งใบสมัครได้ที่  
พระมหาวิเชียร  ชินวํโส
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดพิษณุโลก
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 4

วัดวังหิน ต.พลายชุมพล
อ. เมือง จ. พิษณุโลก  65000 (สมัครปฏิบัติธรรม)
หรือส่งทาง Email :  
chinawong_09@hotmail.com
                            
chinawong_09@yahoo.com
                             
chinawong99@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.chinawangso.net  
พระมหาวิเชียร  ชินวํโส  โทร. 087-3084387
คุณสุพิชญา หรรษนันท์ โทร.089-6405053 
คุณสมจิตร  คำมินเสก โทร. 089-6443467

 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >>>>cid-65375c74da666c29.skydrive.live.com/self.aspx/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก วัดวังหิน
ตำบล : พลายชุมพล อำเภอ : เมือง
จังหวัด : พิษณุโลก      รหัสไปรษณีย์ : 65000
เบอร์โทร :  มือถือ :  08-7308-4387
เวปมาสเตอร์ : chinawong99@gmail.com