ReadyPlanet.com


แจ้งให้ทราบ และโปรดปฏิบัติตามนี้
avatar
webmaster


- เนื่องด้วย ขณะนี้มีผู้ตั้งกระทู้เข้ามาพอสมควร และส่วนมากเป็นกระทู้ที่ไม่เกี่ยวกับการเจริญภาวนา หรือกิจกรรมอันเป็นกุศล ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของเว็บนี้ และหนักไปทางการแสดงทิฐิ ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทโดยใช่เหตุ เช่นเกี่ยวกับการเมืองหรือเรื่องอันไม่เป็นสาระอื่นๆ ต่อไปนี้หากกระทู้ใดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือมีเจตนาแอบแฝงอย่างอื่น เว็บมาสเตอร์จะลบออกทันที ขออภัยท่านผู้ตั้งกระทู้ทุกท่านไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เป็นเวบสีขาว เป็นพื้นที่สร้างความเป็นกุศล เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ทุกท่าน

      กระทู้ใดสร้างใหม่ หรือมีผู้เข้าไปตอบในกระทู้นั้น โปรแกรมจะอับเดตขึ้นเป็นกระทู้แรกให้โดยอัตโนมัติ

     ผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-12 09:41:22 IP : 111.84.91.228กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.