ReadyPlanet.com


วรรณศิลป์ชินวงส์
avatar
ชินวงส์


- สำหรับหน้านี้ขอนำเอาบทกวีชินวงส์ที่ยังไม่ได้พิมพ์เป็นหนังสือมารวบรวมไว้ที่นี่

- ขอความกรุณาอย่าถามคำถามอื่นๆ นอกจากการวิพากษ์วิจารณ์บทกวี หรือตรวจพิสูจน์อักษร ขอบคุณมากผู้ตั้งกระทู้ ชินวงส์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-27 20:18:18 IP : 118.172.152.41ความคิดเห็นที่ 61 (3254932)
avatar
ชินวงส์

 

สุขทุกวัน

กิเลสใช่ความผิด   เพียงความคิดจิตปรุงแต่ง

ยอมรับหรือขัดแย้ง   จิตจัดแจงตามปัจจัย

คิดดีหรือคิดชั่ว   อย่าได้กลัว-รู้เข้าไว้

ขันธ์ห้าคือเพื่อนตาย   เพียงแสดงแต่งให้ยล

โกรธเกลียดหรือชิงชัง   เพียงระวังสังเกตผล

เกิดดับในบัดดล   อย่าลุกลนไปตามมัน

ตระหนักรักเรียนรู้   เพียงเฝ้าดูเป็นพยาน

อย่าพิพากษาอาการ   หรือกดข่มอารมณ์ใด

เป็นหนึ่งเดียวกับมัน   ธรรมสร้างสรรค์ครรลองใจ

ไม่แปลกแยกใดใด   ธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเอง

ทุกวันจะสุขศานติ์   ทิวาวารพลันครื้นเครง

ธรรมชาติจักบรรเลง   คีตะธรรมฉ่ำซึ้งใจ

จิตเกิดทุกวันคืน  เพียงรู้ตื่นชื่นหทัย

ยอมรับไตรลักษณ์นัย  จักสบสันต์อนันตกาลฯ

 

นาเดื่อ  7 ต.ค. 53 / 07.55 น.

พระธาตุผาซ่อนแก้ว  ภาพโดย โอ๋  สุณิตา

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2010-10-09 20:49:20 IP : 118.172.137.8


ความคิดเห็นที่ 62 (3254933)
avatar
ชินวงส์

 

 

กลั่นรัก

ความรักคือแสงทองส่องชีวิต

คือเข็มทิศนำทางสร้างสวรรค์

ความรักคือบุปผามาลาวัลย์

คือพู่กันวาดฝันวิมานทอง

หากรักแท้-รักจริงยิ่งเป็นสุข

ถ้าเป็นทุกข์คือรักลวงถ่วงใจน้อง

กลั่นรักแท้ให้เหลือแก่น-แทนจับจอง

เป็นเจ้าของให้ทุกข์หนักรักมืดมนธ์

กลั่นราคะละเกาะเกี่ยวใจเหนี่ยวหนัก

เป็นความรักด้วยเมตตาพาหลุดพ้น

ปรารถนาดีเป็นหลักพักกมล

ย่อมส่งผลนิจนิรันดร์มั่นในรัก

ขอทุกท่านพลันประจักษ์พบรักแท้

ใจแน่วแน่มั่นคงดำรงศักดิ์

ไม่งอแงสับสนซุกซนนัก

มีธรรมรักษาตนพ้นทุกข์  เทอญฯ

นาเดื่อ  6 ต.ค. 53 / 10.53 น.

ทุ่งแสลงหลวง ภาพโดย พชรชน

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2010-10-09 20:56:48 IP : 118.172.137.8


ความคิดเห็นที่ 63 (3255622)
avatar
ชินวงส์

เส้นทางแห่งความสิ้นกิเลส

ยอมรับ ยอมรู้ ยอมเรียน

พากเพียร ศึกษา ฝ่าฝัน

สรรพสิ่ง เกิดดับ ฉับพลัน

ล้วนกลั่น ความรู้ คู่ใจ

เรียนทุกข์ เรียนสุข เรียนเฉย

เรียนเลย รักชัง เป็นไฉน

รู้วาง รู้ว่าง รู้ไว

ปล่อยใจ ให้เรียน รู้ตน

ขอเพียง ยอมรับ ยอมเรียน

พากเพียร สังเกต เหตุผล

สติ ปัญญา พาพ้น

ส่งผล ดลให้ นิพพิทา

เบื่อหน่าย ย่อมคลาย กำหนัด

แจ้งชัด กิเลส ตัณหา

วิชชา วิมุติ ผุดพา

ส่งผลถึงอาสวักขยญาณ ฯ

 

วังหิน 07.30 น. 12 ต.ค.53

พระธาตุผาซ่อนแก้ว  ภาพโดย  โอ๋  สุณิตา

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2010-10-12 07:31:52 IP : 125.25.200.120


ความคิดเห็นที่ 64 (3255625)
avatar
ชินวงส์

 

มีแต่ไม่มี

ไม่มี ใครจับ ใครรับ สักอย่าง

แล้วใคร สว่าง สะอาด สดใส

เรืองรอง ผุดผ่อง ก็ไม่ ใช่ใคร

ทุกอย่าง เป็นไป ตามเรื่อง ของมัน

จะดี จะชั่ว หมองมัว แค่ไหน

ก็ไม่ มีใคร ไร้เรา เขาฉัน

จะสุข จะทุกข์ หรือเฉย เลยนั่น

ปุบปับ เปลี่ยนพลัน เป็นเช่น นั้นเองฯ

 

วังหิน 07.41 น. 12 ต.ค.53

จากป่าทุ่งแสลงหลวง ภาพโดย  พชรชน

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2010-10-12 07:43:10 IP : 125.25.200.120


ความคิดเห็นที่ 65 (3276754)
avatar
ชินวงส์

 

บทเพลงของพ่อ

 

พอเพียง..........                         เสียงของพ่อคอยย้ำเตือน
ลูกยาอย่าแชเชือน                                ฝึกประหยัดหัดอดออม
รู้จักใช้ปัจจัยสี่                                       ดำเนินชีวีอย่างอ่อนน้อม
ไม่หลงใหลความจอมปลอม                  ใช้ถนอมย่อมเพียงพอ
            พอเพียง.............                      ย่อมไม่เสี่ยง...ตามรอยพ่อ
หากโลภไม่รู้พอ                                    ลูกของพ่อจักทำลาย
ทำร้ายทรัพยากร                                  จนโลกร้อนเป็นโรคร้าย
ธรรมชาติจักวอดวาย                            เพราะหัวใจไม่รู้พอ
            ไม่มีบีบีใช้                                ไม่เป็นไรอย่าแคร์สื่อ
แม้ไม่เลิศอย่างเขาลือ                           อย่าไปถือ...เราอยู่ได้
ขอเพียงนึกถึงพ่อ                                  สอนให้พอ..สบายใจ
พอ...นำโชคมาอวยชัย                          ช่วยลูกให้ไม่ยากจน
พอเพียง...............                     เสียงเพลงพ่อย่อมส่งผล
ช่วยให้ไทยหลุดพ้น                              ไม่เป็นทาสของชาติใด
ไม่หลงกินกามเกียรติ                            ไม่คิดเบียดเบียนใครใคร
อย่าเอาแต่เห็นแก่ได้                             ถักทอใจให้รู้พอฯ
 
                            นาเดื่อ อุบลฯ 11 ธ.ค. 53 / 10.15 น.

ภาพริมทางบ้านทรายมูล เชียงราย ภาพโดย  โอ๋  สุณิตา

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2010-12-15 09:46:55 IP : 118.172.140.68


ความคิดเห็นที่ 66 (3278201)
avatar
ชินวงส์

                                 

                            ธรรมแห่งปี

                 สอง คือธรรมอันคุ้ม         ครองใจ
                     ห้า คือพลังภายใน                 แกร่งกล้า
                     ห้า คือปัญจขันธ์วิไล              วิจิตร
                     สี่   คือมรรคผลเหนือหล้า       โลกุตรธรรม
                 สติ-สัมปชัญญะ             ธรรมะอันคุ้มครองใจ
                     รู้สึกตัวภายใน                        สบายสบายไม่ถลำ
                     ขณะรู้จึงละหลง                     จิตรู้ตรงปัจจุบันธรรม
                     ก่อเกื้อพลังล้ำ                       เป็นสิ่งนำสู่หลักชัย
                 ศรัทธาพาผ่องแผ้ว          ปัญญาแววธรรมวิจัย
                     วิริยะเพียรพ้นภัย                   สมาธินัยตั้งมั่นพลัน
                     สติคุมอยู่กลาง                      ธรรมห้าอย่างสมานฉันท์
                    เป็นพลังอันสำคัญ                    ผลักดันให้รู้สัจธรรม
                          รู้ว่าโลกทั้งผอง                  ก็คือกองมายากรรม
                    รูป เวทนา สัญญาส่ำ              สรรพ์สังขาร วิญญาณปรุง
                     ก่อให้เกิดสมมุติ                      จึงยื้อยุดฉุดกันยุ่ง
                     รู้ทันขันธ์หยุดปรุง                    ก่อพลังธรรมล้ำรุจี
                 รู้ตัวอยู่บ่อยครั้ง                 เพิ่มพลังแห่งอินทรีย์
                     มัคคสมังคี                              พลันอุบัติ ณ ปัจจุบัน
                     เกิดโสดาปัตติผล                   ดลสกทาคามีนั่น
                     อนาคาฯค่าอนันต์                  อรหันต์  อยู่ปลายมือ
                 สองห้าห้าสี่ล้วน               ธรรมยาน
                     ก่อเกิดพระนิพพาน                ผ่านฟ้า
                     อยู่เหนือเพลากาล                 เกลาจิต
                     ส่งให้พ้นโลกหล้า                   เวหา จักรวาลฯ
                   วังหิน
                           09.02 น. 27 ธ.ค. 53
                          ภาพเงาน้ำในแอ่งหิน ป่าทุ่งแสลงหลวง โดย บี  วีณา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2010-12-27 21:13:04 IP : 118.172.134.73


ความคิดเห็นที่ 67 (3279011)
avatar
ชินวงส์

 

บัวบูชาธรรม

เธอคือบงกชอ่อนโยน                           เกิดจากตมโคลนใต้น้ำ

ชูช่ออวดดอกสง่างาม                                     เหนือทุกนิยาม..ลำเค็ญ

เธอคือบงกช-บังเกิด                            เพื่อเชิดชูดีชี้เด่น

ยิ้มแย้มยินยอมเยือกเย็น                                จึงเป็นแบบอย่างน่ายล

เธอคือบงกช-บัวแกร่ง                          ทุ่มเรี่ยวเทแรงไม่บ่น

ถึงแม้นรันทดอดทน                                       ค่าคนอยู่ที่ผลงาน

เธอคือบงกชกร                              เป็นดุจอาภรณ์อัครฐาน

บริสุทธิ์สมค่าพยาบาล                                  งดงามด้วยงานน้ำใจ

            เธอคือบงกช-บงการ                          ชีวิต-การงานตนได้

เข้มแข็งในคราอ่อนไหว                                  ยิ้มได้ผ่านม่านน้ำตา

          เธอคือบงกชบัวบาน                            ชูช่ออวดก้านแกร่งกล้า

มิให้ใครหยามจรรยา                                     คุณค่าแห่งกุลสตรี

            เธอคือบงกชบัวสวรรค์                       เตือนกันด้วยไตรลักษณ์นี้

ไม่แน่ ไม่ทน ไม่มี                                          ชีวีดุจครูสอนใจ

            ขอน้อมกุศลผลบุญ                           เกื้อกูลบงกชสดใส

บังเกิดสวรรคาลัย                                         ดลให้เป็นบัวบูชาธรรม ฯ

 

วังหิน / 10.31 น. / 2 ม.ค. 54

ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณบงกช  บุรินทรรัตน์

ภาพประกอบโดย โอ๋  สุณิตา ถ่ายที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว  เชียงราย

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-01-05 17:18:01 IP : 118.172.133.26


ความคิดเห็นที่ 68 (3279058)
avatar
ชินวงส์

 

พรปีใหม่

ขึ้น ๒๕๕๔ ยังปีขาล

ให้ทุกท่านเบิกบานกันถ้วนหน้า

ทั้งหน้าบาน ใจบานซ่านอุรา

กายหรรษาอันโรคาอย่าแผ้วพาน

จตุรพิธพรชัยวิไลเลิศ

อันประเสริฐจงบังเกิดมหาศาล

ที่โลกร้อนจงผ่อนเย็นเว้นกลีกาล

ซึนามิอย่าล้างผลาญบ้านเมืองจม

รู้ฉลาดอย่าเป็นทาสของตัณหา

เมื่อได้มารู้จักใช้ไม่ขื่นขม

ฝึกพอเพียง...เพียงพอพ่อชื่นชม

จึงสุขสมดีงามตามครรลอง

ที่หวังลาภ-จงได้ลาภดั่งใจหวัง

ที่หวังยศ-ยศประดังเสนอสนอง

หวังสรรเสริญ-จงสบสมอารมณ์ปอง

หวังสุข-ส้องเสพสุขสนุกใจ

ให้ทุกท่านโชคดีทั้งปีขาล

ให้รู้ ตื่น เบิกบาน ดังขานไข

มีสติปัฏฐานเป็นบ้านใจ

จวบจนได้พบนิพพานนิรันดร์...เทอญ

 

วังหิน/27ธ.ค.53/16.28น.

ภาพโดย พชรชน ภาพกล้วยไม้ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-01-06 06:41:26 IP : 118.172.135.50


ความคิดเห็นที่ 69 (3279059)
avatar
ชินวงส์

หลงใจ

"หากหลงรักหลงใหลใครจะช่วย      
อาจจะม้วยเป็นแน่แก้ไม่ไหว

แค่หลงทางกลางป่าไม่เท่าไร          

อย่าหลงใหลหลงรักจะหนักทรวง"*
 
จะหลงรักหลงชังหรือหลงโลก
ล้วนทุกข์โศกโชคร้ายไม่วายห่วง
หลงอารมณ์หลงมายาตัณหาลวง
ยิ่งน่าห่วงกว่าหลงใหลในไพรวัลย์
 
ปีใหม่แล้วเปิดตาในไว้มองโลก
จะข้ามโอฆกันดารมารเสกสรร
รู้เท่าทันใจตนเถิดประเสริฐครัน
จะไม่หันมาหลงใจให้โศกแลฯ

*บทกวีชื่อ "ลำนำทุ่งแสลงหลวง" ของคุณสายน้ำแห่งความหวังดี

วังหิน/ 29 ธ.ค. 53/ 20.01 น.

ภาพประกอบโดย พชรชน หน้าบ้านน้ำท่วม ริมน้ำยม อ.บางระกำ พิษณุโลก

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-01-06 06:45:37 IP : 118.172.135.50


ความคิดเห็นที่ 70 (3280212)
avatar
ชินวงส์

 

ครูของโลก

ศึกษาทดสอบด้วยชีวิต

ลองถูกลองผิดเป็นล้านหน

เจ็บปวดทุกข์ท้อสู้อดทน

หวังผลพ้นจากสรรพภัย

เรียนรู้โลกนี้ตามความจริง

สรรพสิ่งล้วนแต่แก้ไขได้

หมุนตามแรงกรรมวิบากไป

ใช่ใครลิขิตชีวิตตน

จนรู้วิธีอยู่เหนือกรรม

คือโลกุตรธรรมล้ำเลิศผล

เพียงรู้ตามจริงมิ่งมงคล

ดลผลคือหยุดสังสารวัฏ

พระองค์ทรงเป็นบรมครู

เมื่อรู้เข้าใจได้สัมผัส

เพียรแนะนำทางถางรกชัฏ

แจ้งชัดนิยามความเป็นคน

จึงอยู่ที่เราจะก้าวเดิน

หรือเพลินเพลิงเผาเร้าอกุศล

เดินตามวิถีสันติชน

หรือยอมทุรนท้นท่วมทุกข์ฯ

วังหิน / 16.19 น. วันครู 16 ม.ค. 53

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-01-16 16:20:50 IP : 118.172.140.117


ความคิดเห็นที่ 71 (3281864)
avatar
ชินวงส์

บัวพ้นน้ำ

 

สิ้นแล้วหนึ่งรูปนาม        ธรรมดา

วางโลกวางสังสา-       -รวัฏไว้  

ปล่อยขันธ์อันบีฑา      อยู่สอน  ผู้ยัง

ว่าสักวันท่านไซร้       จักม้วย  ดั่งกัน

 

น้อมถวายความเคารพนบแทบบาท

พระผู้อาจหาญกล้าท้าสวรรค์

ผู้ยังโลกทุกข์เข็ญ...เย็นนิรันดร์

ผู้ข้ามถึงฝั่งไกวัลบั่นไพรี

 

ผู้เป็นบัวพ้นน้ำงามพิสุทธิ์

ผู้เป็นดุจร่มโพธิ์ทองผองศิษย์นี้

ผู้เป็นเนื้อนาบุญอุ่นฤดี

ผู้เป็นศรีแก่ศาสน์พิลาศพรรณ

 

แม้กายสิ้น ธรรมยัง ไม่ยั้งหยุด

มีวิมุติเป็นแก่นกล้าท้าให้ฝัน

ศิษย์ขอก้าวตามรอย..ชั่วนิรันดร์

นบบาทท่านด้วยปฏิปัต-ติบูชา ฯ  

 

หลวง  ผู้ใหญ่ยิ่งฟ้า     กัปป์กาล

ตา  แห่งธรรมยาน     มั่นแท้

มหา  มหึมามาน     ยึดธรรม ยิ่งชีพ

บัว พ้นน้ำนั้นแน่     ญาณสัม-  ปันโน

 

ขอน้อมบูชาพ่อแม่ครูอาจารย์ องค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน

เนื่องในวันละสังขาร 30 มกราคม 2554

วังหิน 31 ม.ค. 54 / 21.46 น.

ภาพประกอบจาก phothiyana.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-01-31 21:49:01 IP : 118.172.135.239


ความคิดเห็นที่ 72 (3281875)
avatar
ชินวงส์

 

 

เลิกเกิดก็เลิกตาย

 

หนึ่งรูปแหละหนึ่งนาม

อุบัติตามอุปาทาน

เกิดดับอยู่ดักดาน

ในวังวนกลเกมกรรม

 

เกิดดับและเกิดดับ

กับกิเลสเหตุช้ำซ้ำ

พานพบจบเจ็บจำ

เพื่อพลัดพรากจากกันไป

 

ทุกข์ซ้ำย้ำทุกข์ซ้อน

มิผันผ่อนสะท้อนใจ

เกาะเกี่ยวแล้วกลับกลาย

กับกิเลสเหตุกาลี

 

วิบากอันวิบัติ

ก็สาดซัดคลื่นชีวี

หลงโลกหลงโลกีย์

จึงหลงเกิดแก่เจ็บตาย

 

เมื่อแสงแห่งธรรมส่อง

เรืองรองรอนอยู่รำไร

จึ่งแจ้งในหัวใจ

ว่าหลงเกิดโกฏิกัปกาล

 

น้อมมานหั่นไตรวัฏฏ์

ขอขจัดดัดสันดาน

คืออัตตวาทุปาทาน

ณ ปัจจุบันขณะแล ฯ

 

วังหิน 05.54 / สมมติว่าวันคล้ายวันเกิด 1 ก.พ. 54

ภาพประกอบ  จากป่าทุ่งแสลงหลวง โดย พชรชน

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-02-01 05:54:44 IP : 118.172.135.239


ความคิดเห็นที่ 73 (3283040)
avatar
ชินวงส์

ธรรมะเป็นเช่นนั้นเอง

************

ธรรมะเป็นเช่นนี้...
คนติดดีจึงทุกข์เพราะคนหยัน
เมื่อทำดีแม้ถูกด่าสารพัน
ช่างหัวมันปล่อยคนพาลให้โกรธา
 
คนทำดีลดอัตตาไม่บ้าเก่ง
คนชั่วเบ่งปล่อยไปไม่ถือสา
หากยอมเป็นว่างตัวตนพ้นบีฑา
ยิ่งสูงค่ากว่าคำก่นของคนพาล
 
ธรรมะเป็นเช่นนี้...
คนทำดีไม่สะดุดหยุดจิตพล่าน
อยู่ที่ไหนก็สงบสบายพลัน
ภายนอกมั่นภายในโปร่งโล่งละไม
 
 
จึงปล่อยให้คนบ้าแบกอำนาจ
ทำทุกอย่างที่สามารถจะทำได้
ต่างคนต่างทำหน้าที่ให้ดีไว้
จะเห็นได้...ไม่มีใครเก่งเกินกรรม
 
ธรรมะเป็นเช่นนั้นเอง...
อย่าคว้างเคว้งบ้าบ่นปนเพ้อพร่ำ
เผลอปล่อยให้โทสะเข้าครอบงำ
จะหลงสู่กระแสกรรมเกมกาลี
 
ธรรมะเป็นเช่นนั้นเอง
ควรรีบเร่งฝึกตนให้พ้นผี
ทั้งผีดีผีบ้าพาอัปรีย์
มีสติแต่ละทีปราบผีพาล
 
เมื่อไม่ส่งจิตไปในภายนอก
จะเห็นเล่ห์กิเลสหลอกให้ฟุ้งซ่าน
รู้เท่าทันเข้าไว้ใจเบิกบาน
ธรรมสื่อสารให้จิตเห็น...เช่นนั้นเอง ฯ
 

วังหิน 12.47 น. 9 ก.พ. 54

พระพุทธรูป ณ วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพโดย พชรชน

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-02-14 06:48:11 IP : 182.53.209.46


ความคิดเห็นที่ 74 (3283041)
avatar
ชินวงส์

 

ความรัก

 

คือน้ำผึ้ง คือน้ำตา คือยาพิษ

คือหยาดน้ำอมฤตอันรื่นรุ่ม

คือเกษรดอกไม้คือไฟรุม

คือความกลุ้มความฝัน*...หวั่นชีวา

 

คือความหวังรั้งใจให้เจ็บหนัก

คือชนักปักใจให้เหว่ว้า

คือเงื่อนไขแห่งทุกข์คลุกกามา

คือสันดาปแห่งตัณหาคราจากจร

 

ความรักจึงเป็นเช่นยาสั่ง

เดี๋ยวสมหวัง ผิดหวัง ดั่งหลอกหลอน

เดี๋ยวยิ้มย่อง ร้องไห้ ไม่แน่นอน 

เดี๋ยวยอกย้อนสุขเศร้าเคล้ากันไป

 

ขอเพียงไร้เงื่อนไขในการรัก

ไม่เรียกร้องเรื่องมากอยากชิดใกล้

ให้อิสระแก่กันพลันเบาใจ

ไม่ยึดยื้อถือไว้ให้ยืดยาว

 

วันแห่งรักจึงจักมีได้ทุกวัน

ใช่เพียง 14 กุมภาพันธ์วันเสียสาว

อย่าหลงตามอารมณ์นิยมคาว

ใจไม่ร้าว...จิตไม่ล้า  ถ้า"รักเป็น" ฯ

 

* บทกวีเก่า ไม่ทราบที่มา

วังหิน 08.08 น. 14 ก.พ. 54

ภาพประกอบโดย ปุ้บปั้บ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-02-14 08:12:11 IP : 182.53.209.46


ความคิดเห็นที่ 75 (3295553)
avatar
ชินวงส์

        

   หมุดหมาย      

           ห่างเหินไม่ห่างหาย         

ยังห่วงใยใช่ห่วงหา

ดูห่าง...ไม่วางตา

แต่ทุกครากลับวางใจ

หวังให้เธอผลิบาน

จิตวิญญาณพลันสดใส

ลูกไม้ใต้ร่มใบ

จะเติบใหญ่อย่างไรกัน

ปลิวไปไกลต้นแม่

อิสระแท้ดั่งเธอฝัน

ทายท้ากล้าประจัน

ด้วยใจอันแสวงหา

กล้าก้าวยิ่งกล้าแกร่ง

ทุ่มเรี่ยวแรงอย่ารีบล้า

จักพบสบมรรคา

แห่งหมุดหมายได้ด้วยตน

วังหิน 16.42 น. 26 มิ.ย.54

ภาพโดย พชรชน ลูกยางนา วัดวังหิน

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-06-26 16:33:25 IP : 182.53.149.212


ความคิดเห็นที่ 76 (3295855)
avatar
ชินวงส์

แค่เรื่องธรรมดา

ก็แค่บทเรียนบทหนึ่ง

เป็นสิ่งซึ่งชีวิตต้องผ่านพบ

เพียงยอมรับยอมเรียนรู้ให้จบ

แล้วน้อมนบต่อคุณค่าของมัน

ก็แค่การบ้านข้อหนึ่ง

เป็นสิ่งซึ่งสักวันต้องผ่านผัน

แม้ทำให้ชีวาสากรรจ์

แต่คุณค่าอนันต์ถ้าอดทน

ก็แค่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง

เป็นสิ่งซึ่งไม่นานจะผ่านพ้น

เพียงเปิดใจให้พร้อมยอมจำนน

ไม่ดิ้นรนหนีหน้าเพราะกล้าดี

จึงอยู่ที่มโนคติ

จะดำริว่าเป็นเรื่องบัดสี

หรือเห็นเป็นเรื่องสุนทรีย์

อยู่ที่ความคิดของตนเอง

 

ร.พ.พุทธชินราช

12.18 น. 29 มิ.ย. 54

 ภาพประกอบโดย พชรชน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-06-29 12:26:55 IP : 192.168.51.195


ความคิดเห็นที่ 77 (3297912)
avatar
ชินวงส์

กวีบ้า

ก็แค่เงาของความคิด

ลิขิตจากความว่างเปล่า

บวกฉันทลักษณ์กลั่นเกลา

อวดความโง่เขลาแด่เธอ


เป็นเพียงอารมณ์เลือนราง

ผุดพร่างพร่ำเพรื่อบ่นเพ้อ

ประสาคนบ้าละเมอ

ขายความเสล่อของตน


แค่เพียงฝากไว้ให้คิด

สะกิดดวงใจสับสน

ให้น้อมกลับมารู้ตน

เพื่อพ้นสมมุติมายา


ใช่หวังให้คนคลั่งไคล้

สำนวนละมัยหรรษา

หรือวรรณศิลป์เลอค่า

ดับความปวดปร่าหทัย


เป็นเพียงอักขระธรรมดา

หามีคุณค่ายิ่งใหญ่

อ่านแล้วโปรดจงวางไว้

กลับไปรู้กายใจตน

 

วังหิน 16.06 น. 20 ก.ค. 54

 ภาพประกอบจากสวนโรงทาน วัดวังหิน โดยปันบุญ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-07-20 16:07:25 IP : 182.53.146.36


ความคิดเห็นที่ 78 (3300048)
avatar
ชินวงส์

 

 

อาเศียรวาทราชสดุดี

คู่บารมีนวมินทร์ปิ่นเนรศ

พระป้องเกศปกเกล้าชาวสยาม

เป็นแม่แห่งปวงไทยไท้ทุกยาม

ทรงงดงามเยี่ยมยิ่งยอดหญิงไทย

ทรงสร้างศูนย์ศิลปาชีพเสริมชีวา

ทรงเป็นป่ารักษ์น้ำนามยิ่งใหญ่

ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์ประชาไทย

ประทับในดวงใจไทยทุกดวง

ที่ 12 สิงหาฯ เวียนมาถึง

ลูกซาบซึ้งรักแท้พระแม่หลวง

ทรงจตุรพิธพรชัย ธ โชติช่วง

ไทยทั้งปวงขอพระองค์ทรงพระเจริญฯ

วังหิน 13 ส.ค. 54 / 09.00 น.

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-08-13 09:01:01 IP : 101.109.45.255


ความคิดเห็นที่ 79 (3300880)
avatar
ชินวงส์

เพลงลานศีล-เล่นสี

ลานบุญต้นทุน    แห่งวิทยาทาน

ลานธรรมทำงาน    เบิกบานทำดี

ลานรักพร้อมพรัก    ปกปักไมตรี

ลานสามัคคี     ลานร่วมรวมใจ

ศีลเอื้อเกื้อกูล    อุดหนุนชีวิต

ศีลช่วยผลิต    ความรักยิ่งใหญ่

ศีลส่งให้งาม   เลิศล้ำอำไพ

ศีลรักษ์เด็กไทย    ให้เป็นคนดี

เล่นเป็นสร้างบุญ    อบอุ่นสานรัก

เล่นเรียนถูกหลัก    ครอบครัวสุขี

เล่นรู้ทุกข์สุข     สนุกสนานชีวี

เล่นแต่สิ่งดี     จินตนาการวิไล

สีแสงสดใส    ส่องวัยงดงาม

สีแห่งสยาม    นิยามเด็กไทย

สีแห่งสวรรค์   สร้างสรรค์ยิ่งใหญ่

สีสันเยาว์วัย     เป็นพุทธบูชา

ลานศีล-เล่นสี    มีคุณอนันต์

ผู้ใหญ่ช่วยกัน   สานฝันเลอค่า

ร้องรำทำดี     วาดสีชีวา

งดงามสง่า   อนาคตเด็กไทย ฯ

วังหิน

23 ส.ค. 54/ 11.24 น. 

ภาพโดย ธิดาชาละวัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-08-23 11:25:29 IP : 182.53.146.63


ความคิดเห็นที่ 80 (3301879)
avatar
ชินวงส์

  

ดื่มด่ำ

ราตรีนั้น.......

เสียงธรรมพลิ้วแผ่วแว่วไหว

น้ำค้างพราวพร่างกลางไพร

แขไขอาบธาตุวาดพสุธา

ซาบซึ้งตรึงหทัยในธรรม

คืนค่ำดื่มด่ำล้ำค่า

ส่องว่างสว่างไสวชีวา

เวิ้งฟ้าวาววับประดับดอย

บนรถตู้ กลางเมืองเชียงราย 10.34 น. 2 ก.ย. 54

ภาพวิหารหลวงพ่อเพชร โดย ธิดาชาละวัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-09-03 09:20:52 IP : 101.109.46.21


ความคิดเห็นที่ 81 (3303770)
avatar
ชินวงส์

 

สมดุล

ยามน้ำล้นน่าน    ปลาซ่านดีดหาง

อึ่งอ่างร้องคราง    หาคู่งึมงำ

อ๊บอ๊บกบร้อง   แซ่ซ้องยามค่ำ

เขียดเริงระบำ    ลำนำคีตา

ตะปาดตะปบ    ประกบยอดหญ้า

คางคกหรรษา   ว่ายวนด้นไพร

สายฝนเบิกบาน    สร้างธารสายใหม่

เซาะซึมฉ่ำใส    ละลายพสุธา

ธรรมชาติบันดาล    สร้างสานดินฟ้า

สรรพสิ่งพึ่งพา    ชีวาสมดุล
 

วังหิน

21.26 น. 23 ก.ย. 54

น้ำท่วมพิษณุโลก ภาพโดย เอกจาริณี

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-09-23 21:27:05 IP : 182.53.151.48


ความคิดเห็นที่ 82 (3303938)
avatar
ชินวงส์

เพราะที่นี่คือโลก

ยิ่งจัดยิ่งขัดแย้ง

ยิ่งแบ่งยิ่งหดหาย

ยิ่งตรงยิ่งคดปลาย

ยิ่งคลายยิ่งรัดรึง

ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้

ยิ่งไปยิ่งไม่ถึง

ยิ่งบังคับยิ่งดันดึง

ยิ่งตึงยิ่งหย่อนยาน

เพราะที่นี่คือโลก

วิปโยค-วิตถาร

ธรรมดา-มายาการ

อุปาทาน-อวิชชา

โลกจึงเป็นเช่นนั้นเอง

อย่าอวดเก่งไม่เข้าท่า

มันพอดีเสมอมา

อย่าบ้าจัดทุกข์กัดตายฯ

 

วังหิน

12.45 น. 26 ก.ย.54

ภาพทางสายบิณบาต เชียงราย โดย โอ๋ สุณิตา 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-09-26 12:45:29 IP : 182.53.153.105


ความคิดเห็นที่ 83 (3304109)
avatar
ชินวงส์

ฝัน

เจ้าลัทธิสารพัด

นักปฏิวัติ นักศาสนา

นักวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยา

นักเทศนา นักการเมือง

นักเศรฐศาสตร์  นักปรัชญา

นักบุญ คนบ้า วินรถเครื่อง

นักรบ นักรัก นักปราชญ์เปรื่อง

ล้วนฝันเฟื่องไปวันวัน

ฝันถึงประชาธิปไตยเต็มใบ

ข้าราชการไทยไม่คอรัปชั่น

เศรฐกิจสดใสเพื่อไทยนิรันดร์

แสนสุขสันกับประชานิยม

ฝันว่าไร้รีสอร์ทในป่าใหญ่

รัฐนาวาไทยไม่จมล่ม

ชาวนาไทยไม่หน้าชื่นอกตรม

มีค่านิยม "พอเพียง" ฯลฯ

ทุกคนล้วนคิดจะเปลี่ยนไทย

ให้ไร้คนจัญไรหาเรื่อง

ไร้โกรธเกลียดไร้ขุ่นเคือง

ไทยมลังเมลืองนิรันดร์

แต่...ไทยจะเป็นอย่างที่ควร..เป็น-

เช่นเหตุปัจจัย...ใช่เพ้อฝัน

อดทน..ฝึกฝน..และแบ่งปัน

สุขทุกข์ร่วมกันจึงจะควร

วังหิน

21.05 น. 27 ก.ย. 54

 ภาพโดย ปันบุญ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-09-27 21:06:49 IP : 101.109.35.63


ความคิดเห็นที่ 84 (3308226)
avatar
ชินวงส์

 

อาเศียรวาทราชสดุดี


พระบาทก้าวยาวไกลไปทั่วหล้า

พระหฤทัยครอบฟ้าประชาสรรพ์

พระโอษฐ์เอ่ยอบอุ่นกรุ่นชีวัน

พระหัตถ์วางกางกัั้นอันตราย

พระเนตรแน่วแกล้วกล้าท้าให้ลุก

พระดำรัสปลุกความคิดจิตแจ่มใส

พระอังสะแบกทุกข์ประชาไทย

พระเสโทรินให้ใจทุกดวง

84 พระชันษามหาราช

นบสองหัตถ์น้อมเหนือเศียรสุดสรวง

ธ จงทรงพระเกษมสำราญทรวง

ไทยทั้งปวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วังหิน 19.47 น. 16 พ.ย.54

ภาพประกอบจาก http://ninetemple.blogspot.com/

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-11-16 19:48:04 IP : 182.53.144.46


ความคิดเห็นที่ 85 (3308258)
avatar
ชินวงส์

                          

                        สัญญา

     เราจะครองแผ่นดิน           โดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุข..ทุกยาม      เลอค่า
แก่มหาชน...ทุกเขตคาม        ดำรัส  พ่อนา
ให้ชาวสยามทั่วหล้า              ชีวา  พอเพียงฯ
 วังหิน 09.22 น.  17 พ.ย. 54
เรา  มีพ่อเดียวกัน             ทรงฝ่าฟันเพื่อผองไทย

จะ  แจ้งในหัวใจ               ขอเทิดไท้ 84 พรรษา

ครอง ตนครองชีวิต           ตามวินิตพระปัญญา          

แผ่น  ดินจรดแผ่นฟ้า         ทรงงานหนักพิทักษ์ไทย     

ดิน  นี้พ่อพลิกฟื้น              ปลุกลูกตื่นจากยากไร้        

โดย  พระราชดำริให้          ไทยนอนอุ่นกินอิ่มเอม          

ธรรม มาธิปไตย               พ่อทรงใช้พระทัยเกษม             

เพื่อ พสกศรีปรีดิ์เปรม        ด้วยทศพิธราชธรรม

ประ หยัด มัธยัสถ์              “พอเพียง” ตรัสทฤษฎีล้ำ

โยชน์ กี่โยชน์ก้าวนำ           ทุกถิ่นฐานกันดารพลี            

สุข อย่างยั่งยืนยง               ทรงให้ "รักสามัคคี"

แห่ง สยามยามกาลี            ธ ทรงดล ให้พ้นภัย

มหา กรุณาธิคุณ               ทรงการุณย์อุ่นหทัย

ชน ชื่นรื่นเริงใจ                ใต้ไตรรงค์วงศ์จักรี     

ชาว ไทยทุกชีวิต                น้อมบูชิตพระบารมี

สยาม มินทร์ปิ่นธานี          เฉลิมองค์ทรงพระเจริญฯ

        "เราจะครองแผ่นดิน    โดยธรรม"

ทรงงานหนักดั่งย้ำ             ไป่ท้อ

ลูกจงจารจดจำ                 ห่อนทิ้ง  รอยบาท

เพื่อความสุขแก่พ่อ            นี้ทด  แทนคุณ ฯ

               

วังหิน   15.48 น. 18 พ.ย. 54

ภาพประกอบจาก http://blogpanya.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-11-17 09:22:32 IP : 182.53.154.151


ความคิดเห็นที่ 86 (3308686)
avatar
ชินวงส์

ภูสอยดาว

ก้าวทีละก้าวแสนยาวนาน

เหนื่อยจนแทบคลานก็จะขืน

ทนจนเหนือคนทนกล้ำกลืน

สูงจนสุดฝืนจะขึ้นไป

ไกลก็จะย่างตามทางฝัน

ชันจนขาสั่นไม่หวั่นไหว

ล้าจนเลยล้าบ้าเข้าไว้

หนาวเสียสะใจไม่จำนน

หวังให้เติมหวังอย่ายั้งหยุด

ฝันจงฝันสุดไม่สับสน

ท้อจะทายท้าค่าของตน

พ้นไปให้พ้นจนเหนือดอย

จวบจนตะวันพลันชิงพลบ

ดวงดาวใสสงบก็พราวพร้อย

ดารดาษวาดฟ้ามาส่องดอย

ใจอยากจะสอยสักร้อยดวง

ภาพตะวันชิงพลบ ภูสอยดาว อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดย พชรชน

วังหิน 06.50 น.  21 พ.ย. 54

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-11-21 06:58:55 IP : 182.53.156.49


ความคิดเห็นที่ 87 (3308784)
avatar
ชินวงส์

ตาดจวง

สายธาราเซาะหินระรินไหล

กำซับซาบอาบผาศิลาลัย

จวบกระจายเป็นตาดจวงล่วงเพลา

สายน้ำตกซ่านเซ็นกระเด็นใส

ก่อนละลายผืนดินผ่านหินผา

เลี้ยงชีพส่ำสรรพสัตว์ทั่วพนา

เสียงคำรามครอบฟ้าจรดดิน

เล่าเรื่องราวคาวคนแต่หนไหน

ฝากให้ใจใคร่ครวญชวนถวิล

ก่อนไม่มีน้ำฟ้ามาสู่ดิน

ฝากคำนึงให้รักษ์สินธุ์กระแสธาร

สายน้ำจวงไหลผ่านพรรณพฤกษา

เลี้ยงภูเมี่ยงนานมาชั่วกัลปาวสาน

อย่าทิ้งถิ่นภูทองลืมท้องธาร

ทิ้งถิ่นฐานพิลาศชาติตระการฯ

วังหิน 16.01 น. 21 พ.ย. 54

ภาพน้ำตกตาดจวง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดย ธิดาชาละวัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-11-21 16:01:55 IP : 101.109.42.141


ความคิดเห็นที่ 88 (3309013)
avatar
ชินวงส์

 

อย่า

อย่าแบกฉัน

ฉันไม่เคยมีให้ใครแบกหนัก

จะชอบชังชื่นชมหรือเกลียดรัก

ล้วนแต่หน่วงหนักใจที่แบกนั้น

อย่ายึดฉัน

ฉันไม่เคยมีไว้ให้ใครยึดมั่น

จะดีเลวเก่งกล้าบ้าฉกรรจ์

ล้วนแต่มันต้องเป็นอย่างที่ควร

อย่าเกาะฉัน

ฉันว่างเปล่านิรันดร์ไม่ผันผวน

ไม่มีตัวตนใดให้คร่ำครวญ

ทั้งหมดล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย

อย่ารักฉัน

รักสิ่งใดทุกข์พลันเข้าอาศัย

แม้จะอยู่บนยอดผาหิมาลัย

ก็จะทุกข์ตลอดขัย..ฉันไม่มี

อย่าเกลียดฉัน

พอเกลียดกันโกรธก็เผาเอาทุกที่

ฉันไม่เคยมีให้ชังระวังให้ดี

มีแต่ผีอุปาทานเผาผลาญใจ

วังหิน 06.28 น. / 23 พ.ย. 54

 

"DO NOT"

 

DO NOT…

Hold onto ME

As there is no ME to be held onto.

All the good, the bad and the madness that I’ve done

It’s only be done with the flow.

 

DO NOT…

Attach to what you called ME

As ME has only Emptiness for eternity.

ME has no ME to be Me

Me is only a plea of desires,

And of causes that combined.

 

DO NOT…

Love ME

Coz once love is built the Evil finds his beloved home.

You may build it on the highest mountains or under the deepest blue sea,

But trust Me, you will be able to live with only Evil…not ME.

 

DO NOT…

Hate ME

For once hatred is flashed…it burns all, but ME.

You could never throw the rage to the empty ME

As you only see ME for your eyes only.

Translated by Ekajarini

ภาพ Golden Heart on The Rock (แผ่นทองคำรูปหัวใจ บนก้อนหินลูกนิมิต วัดไทยลุมพินี, เนปาล) โดย เอกจาริณี

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-11-23 06:29:36 IP : 101.109.34.110


ความคิดเห็นที่ 89 (3309642)
avatar
ชินวงส์

หนีเที่ยว

อย่านะ...

หนูน้อยอย่าทำอย่างนั้น

ใครใครเขาไม่ทำกัน

แบบนั้นเป็นเด็กไม่ดี

ดีแล้ว...

คนดีจงกระทำอย่างนี้

ว่านอนสอนง่ายได้ดี

อย่างนี้เด็กดีเขาทำ

ถูกต้อง...

ไม่เถียง ไม่แย้ง ไม่ย้ำ

ก้มหน้าก้มตาจดจำ

ผู้ใหญ่อาบน้ำมานาน

วันหนึ่ง...

เด็กน้อยดื้อดึงหน้าด้าน

อยากแหกกรงขังกันดาร

สู่โลกกว้างกร้านแกร่งเกลา

เพราะรู้...

โลกถูกครอบงำน้ำเน่า

ผู้ใหญ่ติดจมนมเนา

กับความว่างเปล่าปัญญา

หนีเที่ยว...

สู่ทางเปล่าเปลี่ยวเปลือยค่า

ก้าวไปไม่หวนกลับมา

มรรคาแห่งอิสรชน

 

วังหิน 08.59 น. 29 พ.ย. 54

ภาพเด็กน้อย สปป.ลาว ปากเซ โดย ปันบุญ  

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-11-29 09:01:48 IP : 182.53.154.252


ความคิดเห็นที่ 90 (3309865)
avatar
ชินวงส์

  

 สีซอให้คนฟัง

เสียงสีซออี๋อ๋อคลอข้างหู

ควายฟังดูคล้ายเสียงยุงยุ่งจริงนั่น

สะบัดหูหุนหันพัลวัน

ไหนว่ามันโง่เขลาเบาปัญญา

ชี้ให้คนดูจันทราคราข้างขึ้น

เพื่อให้ตื่นมองจันทร์กลางเวหา

ดันวุ่นวายกับนิ้วชี้กันขึ้นมา

ไหนใครว่าฉลาดไอ้ชาติคนฯ

วังหิน 20.46 น. 30 พ.ย. 54

ภาพโดย ธิดาชาละวัน

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชินวงส์ วันที่ตอบ 2011-11-30 20:47:18 IP : 101.109.48.23

แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.