ReadyPlanet.com


ความคิด
avatar
สุธิเดช


การที่คิดแต่เรื่องดีๆ (กุศลกรรม) จะทำให้การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน (ภพนี้) มีแต่ความสุขความเจริญ และหากมีความเชื่อมั่นว่า (ภพหน้า) มีจริง สิ่งที่คิด สิ่งที่ทำในภพนี้ ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย ส่งผลให้เกิดในภพหน้า สู่สุคติภูมิ..

ภิกษุทั้งหลาย !
ถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่
ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ และ
ย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่

สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์
เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ

เมื่ออารมณ์มีอยู่
ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณ ย่อมมี

เมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะ
เจริญงอกงามแล้ว
ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป ย่อมมี

เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป มีอยู่
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกขะ โทมนัส อุปายาส
ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน

ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้

พุทธวจน...

 

อกุศลเกิดมาแล้วต้องรีบดับ
************************

ณ ขณะที่จิตหลุดไปจากลมหายใจ ขณะนั้นร่างกายไม่มีวิญญาณครองแล้ว วิญญาณไปตั้งอาศัยในนามธรรมแล้ว ถ้าร่างกายตายไปในขณะนั้น ก็จะได้อัตตภาพไปตามความคิดตอนนั้นทันที

 

ดังนั้น... เวลาใครคิดอกุศล พระพุทธเจ้าจึงบอก ต้องรีบดับให้ไวที่สุดเลย เปรียบเหมือนไฟกำลังลุกไหม้เสื้อผ้าเรา อันตรายมาก

จึงไม่ประโยชน์อะไร ที่เราจะไปโกรธใคร ไปอาฆาตใคร ไปพยาบาทใคร เพราะนั่นหมายถึงเรากำลังอยู่ในอันตราย คือ คนๆนั้นอันตรายเอง

ดังนั้นเวลาโกรธใครขึ้นมา พระพุทธเจ้าบอก จะต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางเลยที่จะดับความโกรธนั้นเสียโดยด่วน

************************

 ผู้ตั้งกระทู้ สุธิเดช :: วันที่ลงประกาศ 2015-09-14 08:09:47 IP : 223.207.251.210


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3438823)
avatar
หอยทาก

 อนุโมทนา กับ กุศลจิต...สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น หอยทาก วันที่ตอบ 2015-11-19 11:23:01 IP : 115.31.153.2191


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.