ReadyPlanet.com
dot
bulletโอวาทชินวงส์ จาก youtube
dot
ค้นหาภาพกิจกรรมต่างๆของวัด จาก facebook
dot
bulletดาวน์โหลด VTR งานอบรมจาก Youtube
dot
ดาวน์โหลดหนังสือและซีดีธรรมะ
dot
bulletกู...ไม่ใช่อริยะ
bulletแค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว
bulletเสียงอ่านหนังสือเพื่อนร่วมทาง
bullet-แค่เล่า...อย่างที่เรารู้
bulletขลัง ศักดิ์์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ กรรม
bulletร้อยรูป เรียงคำ ธรรมเดียว
bulletคำครูที่รู้ว่าไลค์
bulletเพลงชุดแค่รู้
bulletคำบ่นจากพระบ้า
bulletธันยาวาท หิมาลประเทศ
bulletเพื่อพระนิพพาน
bulletก่อนวันจากลา
bulletปอกเปลือกให้ถึงแก่นกฐิน
bulletเวฬุวนานุสรณ์
bulletบันทึกฝึกใจ
bulletตามรอยพ่อ
bulletแค่รู้
bulletเสียงอ่านหนังสือแค่รู้
bulletเสียงอ่านหนังสือแค่รู้
bulletเพลงธรรมะชุดมรรคาแห่งชีวิต
bulletเสียงอ่านหนังสือสุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก
bulletพุทธมนต์ สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิถีพุทธ
bulletสุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก
bulletเพื่อนร่วมทาง
bulletความรัก+ความหวัง+ความจริง
bulletดับเบิ้ลคลิกความคิด
bulletค้นหาธรรมตามหาใจ
bulletEasily Happiness in English version
bulletประสบการณ์ การปฏิบัติธรรม
dot
สนใจสั่งซื้อหนังสือ
dot
dot
เส้นทางสร้างบุญ
dot
bulletมูลนิธิจิตตภาวนาชินวงส์
bulletโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการเจริญสติ
bulletบริจาคค่าไฟฟ้า-น้ำปะปา
bulletกองทุนอาหารผู้ปฏิบัติธรรม
dot
ประชาสัมพันธ์งานบุญ
dot
bulletโครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา
bulletเสื้อแค่รู้และกระเป๋าลดโลกร้อน
dot
เว็บไซด์ธรรมะ
dot
bulletหลวงพ่อพุทธทาส
bulletหลวงพ่อชา สุภทฺโท
bulletป.อ.ปยุตฺโต วัดญาณเวศกวัน
bulletวัดพระธาตุโกฏิแก้ว
bulletหลวงปู่ติช นัช ฮันส์ หมู่บ้านพลัม
bulletวัดภัททันตะอาสภาราม
bulletหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
bulletหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
bulletหลวงพ่อไพศาล วิสาโล
bulletเสถียรธรรมสถาน
bulletว.วชิรเมธี สถาบันวิมุตยาลัย
bulletวัดมเหยงค์
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระมหาสมปอง ธรรมะเดลิเวอร์รี่
bulletธรรมจักร
bulletชมรมจริยธรรม ร.พ.พุทธชินราช
bulletวัดเกาะวาลุการาม
bulletบุดเพจดอทคอม
bulletธรรมกุศลดอทคอม
bulletแจกฟรีธรรมทาน
bulletบ้านธรรมทาน
bulletอ.สุภีร์ ทุมทอง
bulletชมรมกัลยาณธรรม
bulletค้นข้อมูลพระไตรปิฎก
bulletลุงหวีด บัวเผื่อน
bulletดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
bulletซีดีธรรมะ
bulletพลังจิต
bulletค่ายพุทธบุตร
bulletฟังธรรม
bulletรวมเว็บพุทธศาสนาไทยทั่วโลก
bulletพระลีลาวังหิน
bulletโครงการ ลานศีล-เล่นสี
dot
โอวาทชินวงส์
dotปรับใจก่อนการเจริญสติ article

           ผู้ฝึกเจริญสติ มักมีชื่อเรียกต่างๆ กันไปเช่น โยคี นักปฏิบัติธรรม ธรรมจาริณี ญาติธรรมฯลฯ และมีชื่อเรียกวิธีการเจริญสตินั้นว่า สติปัฏฐาน, สมถกรรมฐาน, วิปัสสนากรรมฐาน, จิตภาวนา, การเจริญภาวนาฯลฯแล้วแต่จะเรียกกันไป และมีเพื่อนนักปฏิบัติหลายคนต่างยกย่องสำนักปฏิบัติของตนหรือยกย่องอาจารย์ของตนว่า สอนถูกต้อง ส่วนสำนักอื่นหรืออาจารย์ท่านอื่นๆ สอนผิดบ้างก็ว่าสำนักโน้นสอนแค่สมถะ สำนัก นี้สอนวิปัสสนา คนโน้นติดอยู่แค่สมถะ คนนี้จึง จะชื่อว่าปฏิบัติวิปัสสนาฯลฯ

          แท้จริงแล้วในพระไตรปิฎกเองไม่ได้แยก สมถะและวิปัสสนาออกจากกัน ท่านเรียกรวมกัน ว่า วิปัสสนาธุระ สมถะกรรมฐานและวิปัสสนา กรรมฐานจึงเป็นของคู่กัน ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ที่จะแยกออกจากกันและขัดแย้งกันในเรื่องนี้

          เพราะบางคนต้องเริ่มจากการเจริญสมถะ (ใจสงบ) ปูพื้นฐานใจให้มั่นคงเสียก่อน แล้วจึง ยกขึ้นสู่วิปัสสนา (กิเลสสยบ) ทำให้การปฏิบัติไม่ แห้งแล้งเกินไปนัก

แต่บางคนเริ่มต้นจากวิปัสสนาก่อน มีปัญญารู้ความเกิดดับของรูปนาม พอใจเหนื่อยล้า แล้วก็จะเข้าไปพักในสมถะเป็นสุขวิหารธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจอันเป็นสุข)พอมีกำลัง แล้ว ใจจึงจะออกมารับรู้รูปนามต่อไป

          เอาเป็นว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นี้ จะเป็นสมถะ หรือวิปัสสนาก็ช่างเถิด ต้องถามตนเองว่า เริ่มลง มือปฏิบัติแล้ว  หรือยังมัวเมาหมกมุ่นในโลกียวิสัย อย่างเต็มที่ แล้วยังเยาะหยันผู้ปฏิบัติว่างมงายอยู่ เท่านั้น

          ไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ตาม ก็ล้วนต้องมีสติสัมปชัญญะคือมี ความรู้สึกตัว อยู่ด้วยเสมอ หากใครสงบนิ่งดิ่งลึก แล้วไม่รู้อะไร เลยนั้น เขาเรียกว่าสมาธิหัวตอ

          และการฝึกเจริญสตินั้น ต่างจากการทำ การงานทางโลก ที่ทุกคนพึงหวังผลประโยชน์อัน สมควรแก่ตนได้ แต่การเจริญสตินั้นหากใคร คิดว่า จะทำ...

          เพื่อให้ใจสงบ

          เพื่อให้คลายเครียด

          เพื่อจะได้เรียนเก่ง

          เพื่อจะได้ใบหน้าผ่องใส สวยมากกว่าเดิม

          เพื่อจะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่ กำลังเป็นอยู่

          เพื่อลดความอ้วน ไม่ต้องเปลืองสตางค์ ไปเข้าคอร์สลดความอ้วนตามที่ต่างๆ

          เพื่อจะได้เป็นผู้วิเศษ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ หรือรู้ใจ รู้ความคิดผู้อื่น

          หรือแม้แต่เพื่อจะละกิเลส ถอดถอน อาสวะ เพื่อประจักษ์แจ้งพระนิพพาน

            แค่คิดก็ผิดแล้ว!

          เพราะหากตั้งใจ,พยายาม หรืออยากได้ อยากดีเกินไป ก็จะทำไปด้วยอำนาจของความโลภแม้จะเป็นความโลภในทางที่ดีอย่างนี้ก็ไม่ควร

          ในการฝึกเจริญสตินั้นต้อง ไม่เอา ไม่หวัง ไม่เป็นใดๆ ทั้งนั้น ดุจดังพุทธพจน์ที่ว่า

สัพเพ ธัมมานาลัง อะภินิเวสายะ. ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อปรับใจได้ถูกต้องเช่นนี้แล้ว ใจจะ ค่อยๆ ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามนี้ว่า เป็นเราไปเรื่อยๆ เอง เพราะแท้จริงแล้ว ไม่มีเราที่จะละหรือวางอะไร ใดๆ ทั้งสิ้น
สุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก

บนเส้นทาง สังสารวัฏ article
เคล็ด(ไม่)ลับ ของการเจริญสติ article
เทคนิคการเจริญสติแบบง่ายๆ article
ธรรมชาติสอนธรรม article
ได้เมื่อไม่เอา article
ฝากไว้ให้คิด article
Easily Happiness by 17 techniqes article
อนุโมทนาบุญ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก วัดวังหิน
ตำบล : พลายชุมพล อำเภอ : เมือง
จังหวัด : พิษณุโลก      รหัสไปรษณีย์ : 65000
เบอร์โทร :  มือถือ :  08-7308-4387
เวปมาสเตอร์ : chinawong99@gmail.com